Phụ nữ có tuổi thọ ngắn và có 4 ‘đặc điểm chung’, nếu không có thì có nghĩa là bạn đang có sức khỏe tốt

Phụ nữ có tuổi thọ ngắn và có 4 ‘đặc điểm chung’, nếu không có thì có nghĩa là bạn đang có sức khỏe tốt

Phụ nữ nói riêng ai cũng muốn trẻ đẹp, nhưng với điều kiện sống ngày càng được cải thiện, áp lực của nhiều thứ trong cuộc sống, một số thói quen xấu, chế độ ăn uống không tốt đã khiến nhiều phụ nữ già sớm và giảm tuổi thọ.